دوربین های 2 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

دوربین های 4 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

دوربین های 5 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

دوربین های 6 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

دوربین های 8 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

دوربین های PTZ تحت شبکه هایک ویژن