محصولات تحت شبکه

دوربین IP یک مگاپیکسل


دوربین IP دو مگاپیکسل


دوربین IP سه مگاپیکسل


دوربین IP چهار مگاپیکسل


دوربین IP پنج مگاپیکسل


دوربین IP شش مگاپیکسل


دوربین IP هشت مگاپیکسل


دوربین اسپید دام


دستگاه ضبط تصاویر 

۴ کانال


 ۸ کانال


۱۶ کانال


 ۳۲ کانال


 ۳۲ کانال


محصولات Turbo HD

دوربین یک مگاپیکسل


دوربین دو مگاپیکسل


دوربین سه مگاپیکسل


دوربین پنج مگاپیکسل


دوربین هشت مگاپیکسل


دوربین اسپید دام توربو


dit button to change this html

دستگاه ضبط تصاویر DVR

سری G


سری Q


سری U


سری T


لوازم جانبی


هارد دیسک وسترن دیجیتال 


فهرست