نمایش 1–12 از 13 نتیجه

SM-XV43216M5

ریال350,000.000
دستگاه ضبط 32 کانال 5 مگاپیکسل سیماران

SM-XVN11601L2-V2

ریال58,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 2 مگاپیکسل سیماران

SM-XVN11601M5-AI

ریال125,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN1401H4K-AI

ریال69,250.000
دستگاه ضبط 4 کانال 8 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN1401M5-AI

ریال40,500.000
دستگاه ضبط  4 کانال 2 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN1801H4K-AI

ریال122,750.000
دستگاه ضبط 8 کانال 8 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN1801M5-AI

ریال64,000.000
دستگاه ضبط 8 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN21601H4K-AI

ریال223,750.000
دستگاه ضبط 16 کانال 8 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN21608H5

ریال275,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 8 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN21608M5-AI

ریال158,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN43216M5-AI

ریال370,000.000
دستگاه ضبط 32 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVS1401L2

ریال26,250.000
دستگاه ضبط 4 کانال 2 مگاپیکسل سیماران