نمایش 1–12 از 20 نتیجه

SM-NLS4016

ریال29,250.000
دستگاه ضبط 4 کانال IP سیماران

SM-NLS8016

ریال33,400.000
دستگاه ضبط 8 کانال IP سیماران

SM-NLS4016-4PE

ریال47,500.000
دستگاه ضبط 4 کانال IP سیماران

SM-NM1618

ریال78,750.000
دستگاه ضبط 16 کانال IP سیماران

SM-N2M1628

ریال90,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال IP سیماران

SM-NM3228

ریال105,000.000
دستگاه ضبط 32 کانال IP سیماران

SM-NM3248

ریال172,250.000
دستگاه ضبط 32 کانال IP سیماران

SM-XV43216M5

ریال350,000.000
دستگاه ضبط 32 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN11601L2-V2

ریال58,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 2 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN11601M5-AI

ریال125,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN21608M5-AI

ریال158,000.000
دستگاه ضبط 16 کانال 5 مگاپیکسل HD سیماران

SM-XVN21601H4K-AI

ریال223,750.000
دستگاه ضبط 16 کانال 8 مگاپیکسل HD سیماران