در حال نمایش 9 نتیجه

SM-IPTZ-2MP-15X-MS

ریال207,500.000
دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP سیماران

SM-IPTZ-2MP-32X-MWSFR

دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP (حرفه ای) سیماران

SM-IPTZ-4MP-25X-MWSFR

دوربین مداربسته اسپید دام 4 مگاپیکسل IP (حرفه ای) سیماران

SM-IPTZ-4MP-37X-HSFR

دوربین مداربسته اسپید دام 4 مگاپیکسل IP (حرفه ای) سیماران

SM-IPTZ-4MP-40X-MSFD

دوربین مداربسته اسپید دام 4 مگاپیکسل IP (حرفه ای) سیماران

SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR

دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP (حرفه ای) سیماران

SM-IPTZ-2MP-25X-MWS

ریال312,500.000
دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP سیماران

SM-IPTZ-4MP-4X-MWS

ریال147,500.000
دوربین مداربسته اسپید دام 4 مگاپیکسل IP سیماران

SM-IPTZ-4MP-4X-MWSFR

ریال170,000.000
دوربین مداربسته اسپید دام 4 مگاپیکسل IP سیماران