در حال نمایش 12 نتیجه

SM-IPS2410CVL

ریال23,750.000
دوربین فول کالر 2 مگاپیکسل بولت IP سیماران

SM-IP2414CV2-W

ریال53,750.000
دوربین مداربسته فول کالر 8 مگاپیکسل بولت IP سیماران

SM-IPS2510CVL

ریال23,750.000
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل دام IP سیماران

SM-IPN2410DL

ریال26,600.000
دوربین 2 مگاپیکسل Dual Light بولت IP سیماران

SM-IPN2510DL

ریال26,600.000
دوربین 2 مگاپیکسل Dual Light دام IP سیماران

SM-IP2412HM-WS

ریال40,750.000
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل بولت IP سیماران

SM-IP2512HM-WS

ریال40,750.000
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام IP سیماران

SM-IP2512CV2-W

ریال47,500.000
دوربین مداربسته فول کالر 2 مگاپیکسل دام IP سیماران

SM-IP2516HM-VF

ریال59,250.000
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام IP سیماران

SM-IPTZ-2MP-15X-MS

ریال207,500.000
دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP سیماران

SM-IPTZ-8MP-25X-MWSFR

دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP (حرفه ای) سیماران

SM-IPTZ-2MP-25X-MWS

ریال312,500.000
دوربین مداربسته اسپید دام 2 مگاپیکسل IP سیماران